14/08/2022
từ 18:00 – 18:30
Một phần khóm An Thạnh, TT An Phú và các xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957), huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

16/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Đường Nguyễn Văn Thoại từ Thủ Khoa Huân đến Viễn thông Châu Đốc (không bao gồm Viễn thông Châu Đốc); Đường Phan Văn Vàng từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Trưng Nữ Vương; Đường Phan Đình Phùng từ NV Thoại đến Công anTp); Đường Thủ Khoa Nghĩa từ NV Thoại đến Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Phú A+B-Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Đường Nguyễn Văn Thoại từ Thủ Khoa Huân đến Viễn thông Châu Đốc (không bao gồm Viễn thông Châu Đốc); Đường Phan Văn Vàng từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Trưng Nữ Vương; Đường Phan Đình Phùng từ NV Thoại đến Công anTp); Đường Thủ Khoa Nghĩa từ NV Thoại đến Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Phú A+B-Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Đường Trưng Nữ Vương từ Giám càfe Hữu Tín đến Thủ Khoa Huân;Đường Thủ Khoa Huân từ Nguyễn Văn Thoại đến nhà số 250 (dãy số chẵn) và Café SuSi Garden (dãy số lẻ); Phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Đường Trưng Nữ Vương từ Giám càfe Hữu Tín đến Thủ Khoa Huân;Đường Thủ Khoa Huân từ Nguyễn Văn Thoại đến nhà số 250 (dãy số chẵn) và Café SuSi Garden (dãy số lẻ); Phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Phước (khu vực dọc rạch ngọn Cái Sơn) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Trung tâm Phường Châu Phú A bao gồm – Chợ Châu Đốc; – Đường Quang Trung, Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn Thủ Khoa Nghĩa đến Lê Công Thành), Chi Lăng, Bạch Đằng; – Lê Công Thành, Phan Đình Phùng, Phan Văn Vàng khu vực lân cận Nhà lồng Chợ Châu Đốc đến Nguyễn Văn Thoại, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Trung tâm Phường Châu Phú A bao gồm – Chợ Châu Đốc; – Đường Quang Trung, Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn Thủ Khoa Nghĩa đến Lê Công Thành), Chi Lăng, Bạch Đằng; – Lê Công Thành, Phan Đình Phùng, Phan Văn Vàng khu vực lân cận Nhà lồng Chợ Châu Đốc đến Nguyễn Văn Thoại, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Đường Lê Lợi từ Cầu Lò heo đến ngả 3 Lê Lợi – đường Châu Long, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Đường Lê Lợi từ Cầu Lò heo đến ngả 3 Lê Lợi – đường Châu Long, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Bệnh viện Nhật Tân, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Bệnh viện Nhật Tân, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Cục Hải quan tỉnh An Giang (Trụ sở đường Phan Đình Phùng), phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Cục Hải quan tỉnh An Giang (Trụ sở đường Phan Đình Phùng), phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Đường Tôn Đức Thắng, dãy số lẽ từ Xưởng Cơ khí đến nhà số 489, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Đường Tôn Đức Thắng, dãy số lẽ từ Xưởng Cơ khí đến nhà số 489, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Phước khu vực ngọn ngã cại Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/08/2022
từ 07:30 – 15:00
Ấp Phước thị+ấp Phước Quảng (trừ TDC Phước Quảng-TL957), xã Đa Phước – Huyện An Phú Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/08/2022
từ 07:30 – 15:00
Ấp Phước thị+ấp Phước Quảng (trừ TDC Phước Quảng-TL957), xã Đa Phước – Huyện An Phú Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Một phần xã An Hòa(khu vực dọc TDC Kinh Quýt đến trạm bơm 9 Quân Chà Và)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 09:30
Một phần phường Mỹ Thới (khu dân cư Gòi Bé) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 11:30
trạm nước đá Trương Vĩnh Hưng Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 15:30
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Cui) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Dọc kênh Mương Tộc thuộc xã Bình Phước Xuân; Dọc kênh Ngọn Cạy thuộc xã Mỹ Hiệp – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang. Điện lực Chợ Mới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:30 – 09:30
Tại TBA CS XLúa Lương Văn Kỳ, Vọng Thê Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 09:00 – 10:30
Một phần phường Mỹ Thới khu dân cư Gòii bé từ phường Đội trở vào Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 10:00 – 11:00
Tại TBA Trạm kênh nhà ông Phụng, Vọng Thê Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 11:30 – 12:30
Tại TBA Trạm kênh 1- bờ nam kênh Trường Tiền, Vọng Thê Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Bưu điện Núi Sam, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Bưu điện Núi Sam, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Hầm cá Nguyễn Văn Thông, phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Hầm cá Nguyễn Văn Thông, phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp