23/08/2022
từ 07:00 – 12:00
– Đường Sương Nguyệt Anh, Thủ Khoa Huân (đoạn phường Châu Phú A), Nguyễn Hữu Cảnh (từ Thủ Khoa Huân đến Thủ Khoa Nghĩa), Thủ Khoa Nghĩa (từ Phòng Khám Bình An đến Nguyễn Văn Thoại); – Các khách hàng đoạn đầu các đường Lê Công Thành, Phan Đình Phùng, Phan Văn Vàng khu vực lân cận Sương Nguyệt Anh, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Một phần xã Cần Đăng (khu vực trạm Cần Đăng 2) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Một phần xã Cần Đăng (khu vực trạm Hòa A 1) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực trạm T1 Vĩnh Hanh) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần phường Mỹ Phước (khu vực đường Phạm Ngũ Lão nối dài, hẻm 20) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/08/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần phường Mỹ Phước (khu vực đường Phạm Ngũ Lão nối dài, hẻm 20) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Phường Long Phú – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Phường Long Phú – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Phường Long Phú – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Vĩnh – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Vĩnh – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Vĩnh – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Vĩnh Xương – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Một phần P. Mỹ Phước (khu vực từ cầu Tầm Bót Trong đến trường Bùi Hữu Nghĩa) – TPLX Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Một phần P. Mỹ Phước (khu vực từ cầu Tầm Bót Trong đến trường Bùi Hữu Nghĩa) – TPLX Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Đường Châu Long từ La Thành Thân đến nhà số 260 (dãy chẵn) và 309 (dãy lẻ), phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Đường Châu Long từ bến đá đến La Thành Thân, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/08/2022
từ 13:30 – 16:30
Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực trạm Vĩnh Nhuận – 3 Bần 6) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Bến Tàu du lịch Mekong (Cty CP Du lịch An Giang), đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Kho bạc Nhà nước Tp Châu Đốc, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 07:00 – 12:00
Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Xã Hòa Lạc; Một phần xã Phú Thành (khu vực Tuyến dân cư Phú Thành – Hòa Lạc) – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Xã Hòa Lạc; Một phần xã Phú Thành (khu vực Tuyến dân cư Phú Thành – Hòa Lạc) – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Hữu – An Phú – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Long – Phú Tân – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:30 – 09:30
Tại Trạm 600-TG III, xã Bình thành – huyện Thoại Sơn; Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:30 – 11:00
Một phần TT An Châu (khu vực QL 91 bên phải từ quán cơm Thúy Diễm đến NM Tol Thiên Tân) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:30 – 11:00
Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc Kênh Mặc Cà Dưng từ Cầu Bình Hòa đến KDC Phú hòa) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:30 – 11:00
Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL 91 từ Bưu điện Bình Hòa đến Cầu Bình Hòa ) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 09:40 – 10:40
Tại Trạm Kênh 1800-Nam Ba Thê Cũ – huyện Thoại Sơn; Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 10:50 – 11:30
Tại Trạm kênh ranh Định Mỹ – MPĐ – huyện Thoại Sơn; Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Hộ kinh doanh Trần Hồng Lâm (Kem ChaDo), đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Xí nghiệp Điện Nước Châu Đốc (trạm bơm cấp nước Tp Châu Đốc), đường Cử Trị, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 13:10 – 14:00
Tại Trạm TDC Nốp Lê, xã Định mỹ- huyện Thoại Sơn; Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 14:10 – 14:50
Tại TDC ấp Tân Mỹ , xã MPĐ- huyện Thoại Sơn; Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 15:00 – 15:40
Tại TBƠM ĐOÀN VĂN HOÀNG-BỜ NAM K.MỸ PHÚ ĐÔ- huyện Thoại Sơn; Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp