04/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã Tân Hòa, Hiệp Xương (từ Chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán; ấp Hiệp Hòa thuộc xã Hiệp Xương) – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã Tân Hòa, Hiệp Xương (từ Chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán; ấp Hiệp Hòa thuộc xã Hiệp Xương) – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Hòa- khu vực Mương Khai Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực khu Lưu Niệm Bác Tôn) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực nhà máy cấp nước Mỹ Hòa Hưng) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực từ Lưu Niệm Bác Tôn đến Nhà máy Cấp nước Mỹ Hòa Hưng) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/08/2022
từ 07:30 – 11:00
Một phần phường Mỹ Phước (khu Tây Đại Học) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 16:00
Một phần Núi Tô, An Tức (khu vực chơn num về tức dụp) – huyện Tri Tôn Điện lực Tri Tôn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần TT An Châu, Xã Hòa Bình Thạnh (khu vực dọc rạch CCĐ) Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 6 Dương, chợ Tân Thành)H. Chậu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Phú – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Phú – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Phú – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Phú – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Phú – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Phú – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Phú – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Phú – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần đường Hoàng Diệu, Bờ Tây QL91, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần đường Hoàng Diệu, Bờ Tây QL91, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần đường Hoàng Diệu, Bờ Tây QL91, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần đường Hoàng Diệu, Bờ Tây QL91, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Dọc kênh Mương Tộc thuộc xã Bình Phước Xuân; Dọc kênh Ngọn Cạy thuộc xã Mỹ Hiệp – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang. Điện lực Chợ Mới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Dọc kênh Mương Tộc thuộc xã Bình Phước Xuân; Dọc kênh Ngọn Cạy thuộc xã Mỹ Hiệp – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang. Điện lực Chợ Mới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Châu Phong – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Long An – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Vĩnh – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Vĩnh Xương – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:30 – 09:30
Tại TBA Cty TNHH MTV Thái Sơn An Giang , xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:30 – 10:00
Tại TBA TB Số 5 – An Bình, xã An Bình, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 09:30 – 10:30
Tại TBA Trung Đoàn 892 , TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 09:30 – 11:00
Tại TBA TB Kênh Phèn-An Bình, xã An Bình, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 10:00 – 11:30
Tại TBA Trạm nhà ông Nhân, xã An Bình, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 13:00 – 14:00
Tại TBA Trạm kênh ông 5 Quận, Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 13:00 – 14:30
Tại TBA T2 Núi Trọi, xã An Bình, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 13:00 – 16:30
Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu tái định cư Mỹ Khánh 2) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/08/2022
từ 13:30 – 15:00
Tại TBA T1 Núi Trọi , xã An Bình, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 14:30 – 16:00
Tại TBA Trạm Tăng Thanh Giang- vành đai núi trọi -Vọng Đông, xã An Bình, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Hòa – khu vực Mương Khai Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

05/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Hải Thượng Lãn ông) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Hảo – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Hảo – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Tân Lợi – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Tân Lợi – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Tân Lợi – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Tân Lợi – huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 08:00 – 11:00
Phường Long Thạnh – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 08:00 – 16:30
Khu vực Chùa Miên, DC 6 Miên. xã Vĩnh Thành.H. Chậu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Phường Long Châu – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Bình Khánh (khu vực từ Bến xe Bình Khánh đến gần Đài PT THAG phía bên trái) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

06/08/2022
từ 08:00 – 16:30
Khu vực Nghĩa Trang Liệt Sĩ. H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/08/2022
từ 16:00 – 17:00
Xã Tây Phú – huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp