11/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần P. Mỹ Quý (khu vực ngọn Cầu Đôi) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu Bằng Lăng đến ngã 3 Mương Điểm phía bên phải) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 13:00
Khu dân cư Khóm 8 mở rộng nối dài, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 13:00
Khu dân cư Khóm 8 mở rộng nối dài, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
DC Huỳnh Văn Thu, CL8, P. Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
DC Huỳnh Văn Thu, CL8, P. Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
TTTM Vĩnh Đông, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
TTTM Vĩnh Đông, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Đường 30/4 từ VTV-Cab đến nhà số 109, CL8, P. Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Đường 30/4 từ VTV-Cab đến nhà số 109, CL8, P. Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Đường 30/4 từ VTV-Cab đến nhà số 109, CL8, P. Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Đường 30/4 từ VTV-Cab đến nhà số 109, CL8, P. Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Đường Tôn Đức Thắng, dãy số chẵn từ nhà số 612 đến nhà số 636, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Đường Tôn Đức Thắng, dãy số chẵn từ nhà số 612 đến nhà số 636, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ cầu sắt Vĩnh Nhuận đến UBND xã Tân Phú) H. Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 09:30
Một phần P. Mỹ Long (khu vực đường Bạch Đằng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Sừng, đường Nguyễn Huệ B từ tiệm vàng Kim Hương đến phà Ô Môi) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 10:00
khu vực (từ cầu Đình đến cầu Bùi Văn Lữ thuộc ấp Phú Thiện và ấp Hòa Đông, TT Phú Hòa Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 11:00
Một phần Mương Cui – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 13:30
Một phần phường Mỹ Phước (khu vực rạch Tầm Bót) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Phường Long Phú – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Phường Long Phú – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Hội An; một phần xã Hòa An; xã Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi; Mỹ Trung) – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang. Điện lực Chợ Mới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Hiệp – Phú Tân – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Hiệp – Phú Tân – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Long – Phú Tân – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Lâm – Phú Tân – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Vĩnh – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Vĩnh – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Vĩnh – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 09:30 – 10:30
Một phần phường Mỹ Hòa ( khu vực cầu Rạch Rích trong) TPLX Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 10:00 – 12:00
khu vực (từ cầu Đình đến cầu Bùi Văn Lữ thuộc ấp Phú Thiện và ấp Hòa Đông, TT Phú Hòa Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 10:30 – 11:30
Một phần Xã Mỹ Khánh ( khu vực Rạch Nín) – TPLX Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Một phần phường Mỹ Bình (khu vục đường Nguyễn Thái Học phía bên trái từ ngã tu Trần Hưng Đạo đến ngã 3 Lê Văn Nhung, đường Lê Văn Nhung, Cô Giang, Cô Bắc) TPLX Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 13:30 – 15:00
khu vực (từ cầu Đình đến cầu Bùi Văn Lữ thuộc ấp Phú Thiện và ấp Hòa Đông, TT Phú Hòa Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 15:00 – 17:00
một phần khu vực ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ đầu đường Nguyễn Hoàng đến cầu Bằng Lăng phía bên phải) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

12/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực Mương Tường) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 07:00 – 18:00
khu Bờ Hồ Cái Sao, ván Okal, NM Gạch Acera – P. Mỹ Thới, Mỹ Thạnh – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

12/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần TT An Châu (khu vực rạch Mương Út Xuân) H. Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Bình Hòa (khu vực rạch Mương Tân Hanh) H. Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Bình Hòa (khu vực từ cầu Út Xuân đến tiệm điện Hoa Diễm) H. Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Phường Long Phú – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Hòa Bình (trừ ấp An Thái); xã An Trung (trừ ấp An Quới) – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang. Điện lực Chợ Mới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Lộc – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Vĩnh Hòa – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Vĩnh Xương – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Đông Xuyên (khu vực từ cầu Bà Bầu đến cầu Ông Mạnh phía bên phải) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/08/2022
từ 04:30 – 05:00
Một phần khóm An Thạnh, TT An Phú và các xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957), huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 04:30 – 05:00
Một phần khóm An Thạnh, TT An Phú và các xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957), huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Các xã Phú Hội, Vĩnh Hội Đông và một phần thị trấn An Phú (KDC Kinh Thầy Ban), xã Đa Phước (khu vực Phước Quảng trên TL 957), xã Nhơn Hội (từ ấp Tắc Trúc đến Phú Hội) – Huyện An Phú Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Các xã Phú Hội, Vĩnh Hội Đông và một phần thị trấn An Phú (KDC Kinh Thầy Ban), xã Đa Phước (khu vực Phước Quảng trên TL 957), xã Nhơn Hội (từ ấp Tắc Trúc đến Phú Hội) – Huyện An Phú Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Một phần TT An Phú, huyện An Phú (khu vực TL956 từ giáp Phước HƯng đến trụ 472AP/66) Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Một phần TT An Phú, huyện An Phú (khu vực TL956 từ giáp Phước HƯng đến trụ 472AP/66) Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Một phần xã Tân Phú (Khu vực từ cầu số 5 đến cầu Tây phú), Xã Vĩnh Bình, Vĩnh An (khu vực từ trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 10)H. Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Toàn huyện Tri Tôn Điện lực Tri Tôn

Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Toàn huyện Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên

Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Xã An Hảo, Tân Lợi, một phần khóm 3 thị trấn Chi Lăng – huyện Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên

Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Xã Khánh Bình, một phần TT Long Bình, một phần xã Quốc Thái và Nhơn Hội (từ Đồng Ki đến Ban TQ ấp Tắc Trúc xã Nhơn Hội) – huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Xã Khánh Bình, một phần TT Long Bình, một phần xã Quốc Thái và Nhơn Hội (từ Đồng Ki đến Ban TQ ấp Tắc Trúc xã Nhơn Hội) – huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Xã Phước Hưng, Quốc Thai (trừ khu vực Đồng Ki), Khánh An, thị trấn Long Bình (khu vực TL 956)- Huyện An Phú Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Xã Phước Hưng, Quốc Thai (trừ khu vực Đồng Ki), Khánh An, thị trấn Long Bình (khu vực TL 956)- Huyện An Phú Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Ấp Tân Thành, xã tân Lập – huyện Tịnh Biên. xã Đào Hữu Cảnh – huyện Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên

Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV

14/08/2022
từ 07:00 – 14:30
Một phần P. Mỹ Long (khu vực đường Lê Thị Nhiên, Lê Minh Ngươn, Đoàn Văn Phối, Phan Thành Long, Phạm Hồng Thái, Huỳnh Văn Hây, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cưng, Lương Văn Cù, Phan Đình Phùng, Phan Chu Chinh, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã Phú Hưng (từ vòng xoay cầu sắt Phú Hưng hướng về xã Phú Xuân), xã Phú Xuân, Phú Thành, Phú Long, Hòa Lạc – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã Phú Hưng (từ vòng xoay cầu sắt Phú Hưng hướng về xã Phú Xuân), xã Phú Xuân, Phú Thành, Phú Long, Hòa Lạc – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã Phú Hưng và một phân xã Phú Thọ (dọc theo lộ nhựa nông thôn bờ Bắc rạch Cái Tắc và Kênh Sườn Phú Thọ) – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã Phú Hưng và một phân xã Phú Thọ (dọc theo lộ nhựa nông thôn bờ Bắc rạch Cái Tắc và Kênh Sườn Phú Thọ) – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc – An Phú – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Xã Vĩnh Lộc, Phú Hữu – An Phú – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2022
từ 18:00 – 18:30
Một phần khóm An Thạnh, TT An Phú và các xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957), huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/08/2022
từ 18:00 – 18:30
Một phần khóm An Thạnh, TT An Phú và các xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957), huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.