18/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã Tân Hòa (dọc kênh Mương Trường Học từ cầu Miếu Đôi hướng về Cầu Trường A) – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã Tân Hòa (dọc kênh Mương Trường Học từ cầu Miếu Đôi hướng về Cầu Trường A) – huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Nhuận(khu vực DC chợ Vĩnh Nhuận từ UBND xã Vĩnh Nhuận đến rạch chung rầy)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 08:00 – 15:00
Một phần P. Bình Khánh (đường số 3, số 5, số 6, đường số 2 và 7 đoạn trước chợ khu Sao Mai Bình Khánh 5 ) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần P. Mỹ Thạnh (khu vực ánh sáng dân từ cầu Cái Sắn nhỏ đến trung tâm Đăng Kiểm phía tay trái) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Bình Khánh khu vực ngọn Tầm Vu Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Thới (khu vực dọc rạch Gòi Lớn) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/08/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu mương Khai nhỏ đến cua Mụ 9) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/08/2022
từ 08:00 – 13:00
Một phần phường Mỹ Thới khu vực ánh sáng dân từ thảo cầm viên trở vào ngọn Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần xã Vĩnh Thành(khu vực từ cầu sáu Miên đến KDC Đông Bình Trạch)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 13:30 – 16:30
Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Vàm Cái Dung dưới) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Phường Long Phú, xã Phú Vĩnh, Lê Chánh, Long An, Châu Phong – Tân Châu; Xã Phú Long, Phú Hiệp – Phú Tân – AG Điện lực Tân Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Phường Long Hưng – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Long Hòa – Phú Tân – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Lâm – Phú Tân – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Xã Mỹ Hòa Hưng (trừ khu vực Cồn Phó Ba) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần TT An Châu, xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Thành(khu vực từ cầu xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân bên tay trái, khu vực từ cầu chắc cà đao đến áu dương, chợ Tân thành)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Bình Hòa(khu vực dọc QL91 bên phải từ cầu Út Xuân đến cổng KCN Bình Hòa)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2022
từ 10:00 – 14:00
Một phần TT An Châu(khu vực công an huyện Châu Thành, kho bạc huyện Châu Thành, NM cấp nước An Châu)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp