15/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khu phố 1, 4, 6 phường IV; khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

15/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Cty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Trường Mần Non 15/3 Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Tổ 3 ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Tổ 4 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Công ty Kim Huỳnh, Công ty Liên Anh Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 11 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 11 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Rộc A xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 09:00 – 11:00
Cty TNHH MTV Đại Đường Gia Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 11:00 – 11:30
Cơ sở Cường Phát Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng Phòng KT và Hạ tầng huyện Bến Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng Trường Tiểu Học Tiên Thuận B Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Tổ 5 ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 14:00 – 14:45:00
Chi nhánh DNTN Huỳnh Như Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 15:00 – 15:45:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (đèn đường KP2) Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2022
từ 16:00 – 16:45:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường KP6) Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/08/2022
từ 08:00 – 09:30
TBA khách hàng Trường THPT Nguyễn Thái Bình Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Cơ sở xay sát Nguyễn Thị Rỉ Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 11:30
DNTN Hà Lan Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Long Phi xã Long Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 10 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 18 ấp Láng xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 6 ấp Tân Thạnh xã Tân Bình Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 9 ấp Phước Tân 3 xã Phan Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp 6 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 08:30 – 12:00
ấp Thạnh An xã Thạnh Bình Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 09:30 – 10:30
TBA khách hàng Nguyễn Tiến Nam Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 13:30 – 14:30
TBA khách hàng Nguyễn Văn Vinh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Công ty Cổ Phần Tân Phước Hưng Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Đèn đường Bến Cầu Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Long An xã Long Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Long Châu xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Long Chí Phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Long Chí Phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Long Chí Phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố Hòa Phú phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 17:00
DNTN Sầm Hên Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 1 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 14 ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 5 ấp Cầu, xã Tân Phong Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp 7 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp An Lộc xã An Cơ Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Phước Lợi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Thạnh Đông, Thạnh Lợi xã Thạnh Tân Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/08/2022
từ 09:00 – 11:30
Cơ sở Trần Thị Phụng Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thạnh Đông, Thạnh Lợi xã Thạnh Tân Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật