11/08/2022
từ 07:30 – 11:30
Ấp Phước Hòa, Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 07:30 – 11:30
Ấp Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng, An Lợi, Hòa Lợi, An Thới phường An Hòa; khu phố Chánh, Phước Hiệp, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách Hàng: Nước đá An Cơ Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Ngân Hàng Nông Nghiệp Hảo Đước Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 2 Khu phố 4 Thị trấn Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 34 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp 5 xã Bàu Đồn, ấp Phước Bình xã Phước Thạnh Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh và ấp Phước Lộc B xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Hòa xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Thanh xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Thanh xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Thanh xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Thanh xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 11:00 – 11:30
Ấp Bến Cầu xã Biên Giới Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Hàn điện An Cơ 3 Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Hạt điều Nguyễn Thị Lan Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2022
từ 16:30 – 17:00
Ấp Bắc Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 06:30 – 17:00
Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Gia Lâm, Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc; khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

12/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang; xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

12/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố An Phú, Hòa Phú phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Cơ Sở Sản xuất Gạch Chấn Thịnh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Hà Thị Châu Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Nước đá Phước Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: UBND xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Đèn đường Phước Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 15 ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 24 ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Suối Cao A, Cây Trắc xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Cơ Sở Hàn Điện Tô Văn Chiến Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: DNTN Vạn Thông Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Lê Hoàng Thanh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố 1 phường I; khu phố 3 phường II Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn; ấp Tân Phước, Tân Trung xã Tân Bình; xã Thạnh Tân Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Sư Đoàn 5-10 Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Sư Đoàn 5-14 Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 18 ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Ninh An xã Bàu Năng Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Ninh An, Ninh Hiệp, Ninh Phú xã Bàu Năng Điện lực Dương Minh Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Rộc B xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Đông Thành xã Tân Đông Điện lực Tân Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Đông Thành xã Tân Đông Điện lực Tân Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Đông Thành xã Tân Đông Điện lực Tân Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Đông Thành xã Tân Đông Điện lực Tân Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Sư Đoàn 5-1 Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Âp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2022
từ 06:30 – 17:00
Khu phố Lộc Tân, Lộc Tiến, Lộc Châu phường Lộc Hưng; xã Hưng Thuận Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Đường số 8 KCN Trảng Bàng Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 4, 5 phường I; khu phố 1 phường II Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật