18/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố Hòa Bình phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Bến Cầu, Tân Long xã Biên Giới Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Cty TNHH TM Thế Kỹ Vàng Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 10 ấp Thuận An xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 8 ấp Phước Lợi 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp 4, ấp 5 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Phước Hội, Phước Lợi 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Phước Hội, Phước Lợi 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Tân Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/08/2022
từ 08:30 – 11:30
CN DNTN Tân Lập I,II – Chi nhánh 1 Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Điện Lực Bến Cầu Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Long Kim Phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố An Lợi, Hòa Lợi phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Cty CPXD DD công nghiệp số 1 Đồng Nai Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Công ty TNHH Cung Triều Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Huvis Water Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 10 ấp Phước Nghĩa xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Kinh Tế, Giồng Tre xã Bình Minh. Khu phố Ninh Lộc phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Phước Đức B xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 08:30 – 10:15:00
Cơ sở Phước Tân Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 10:45:00 – 11:30
HTT Sầm Ngươn Nhứt Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2022
từ 14:00 – 16:00
Cty TNHH Đặng Kiều Vy Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 06:00 – 07:00
Khu hành chánh UBND Thị xã Hòa Thành Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 06:00 – 07:00
Khu phố 2, 3, 4 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 06:00 – 07:00
Khu phố Hiệp Định, Hiệp An phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/08/2022
từ 07:30 – 12:00
Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khu phố 4 phường Long Hoa; Khu phố Hiệp Long, Hiệp Định phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng UBND xã An Thạnh (trạm cấp nươc Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Bến xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Voi xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 3, 4, 5 thị trấn Tân Biên Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 12 ấp A 1 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Bàu Vừng, Cây Nính xã Phước TrạchKhu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Hà Thị trấn Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Bình Hòa xã Bình Thạnh thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Kinh Tế, Giồng Tre xã Bình Minh. Khu phố Ninh Lộc phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Xuân xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Xuân xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Xuân xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 09:00 – 10:30
Cty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng Muối Tôm Thu Ngân Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 00:00 – 17:00
Tổ 5 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Ấp 5 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố An Quới phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Lê Thị Bích Vân Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Trường Tiểu học và Trung Học cơ sở Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Cao Su xã Long Giang Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 1 thị trấn Tân Châu Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn, Khu phố 3 phường I Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật