11/08/2022
từ 05:30 – 16:30
Các TBA khu vực xã Nam Hồng, Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
11/08/2022
từ 06:00 – 10:30
Thụy trường 3 Điện lực Huyện Thái Thụy
11/08/2022
từ 06:00 – 12:00
1 phần xã Hiệp Hòa Điện lực Thành phố Thái Bình
11/08/2022
từ 06:30 – 11:30
1 phần xã An Cầu Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
11/08/2022
từ 06:30 – 11:30
1 phần đường lê đại hành Điện lực Thành phố Thái Bình
11/08/2022
từ 07:00 – 11:00
1 phần đường phan bội châu Điện lực Thành phố Thái Bình
11/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Một phần xã Hoa NAm Điện lực Huyện Đông Hưng
11/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Một phần xã Đông Mỹ Điện lực Huyện Đông Hưng
11/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Một phần xã Hoa Lư Điện lực Huyện Đông Hưng
11/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Một phần xã Hoa Lư Điện lực Huyện Đông Hưng
11/08/2022
từ 14:00 – 17:30
Thụy trường 3 Điện lực Huyện Thái Thụy
12/08/2022
từ 06:30 – 10:30
Hóa Tài 2 Điện lực Huyện Thái Thụy
12/08/2022
từ 07:00 – 10:30
Bơm Văn Hàn Điện lực Huyện Thái Thụy
12/08/2022
từ 07:00 – 11:00
1 phần phố hoàng diệu Điện lực Thành phố Thái Bình
12/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Khách hàng ĐZ400V lộ 2 Vũ Sơn 2 Điện lực Huyện Kiến Xương
12/08/2022
từ 14:00 – 17:00
Bơm Văn Hàn Điện lực Huyện Thái Thụy
12/08/2022
từ 14:00 – 17:30
An Dân 1 Điện lực Huyện Thái Thụy
13/08/2022
từ 05:00 – 05:30
Các TBA Tài Giá 2,Giống Cây Trồng,Bệnh viện,cấp 3,công an Huyện,nhà máy nước Quỳnh Côi,Sao Vàng,Nam Đông,Đoàn Gia,Dây nghề,Số 1,số 7 thị trấn Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
13/08/2022
từ 05:00 – 07:00
1 phần phường trần lãm, xã vũ chính Điện lực Thành phố Thái Bình
13/08/2022
từ 05:00 – 08:30
xã Đông Hòa, Đông Thọ Điện lực Thành phố Thái Bình
13/08/2022
từ 05:30 – 16:30
Các TBA khu vực xã Nam Trung Điện lực Huyện Tiền Hải
13/08/2022
từ 06:00 – 09:30
Một phần xã Lô Giang, Minh Tân, Thăng Long, Mê Linh Điện lực Huyện Đông Hưng
13/08/2022
từ 06:00 – 12:00
1 phần xã Song Lãng Điện lực Thành phố Thái Bình
13/08/2022
từ 06:30 – 10:30
Số 1 Khu 9 Điện lực Huyện Thái Thụy
13/08/2022
từ 06:30 – 12:00
1 phần xã An Ninh Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
13/08/2022
từ 07:00 – 10:30
Xóm 9 Thái Hòa Điện lực Huyện Thái Thụy
13/08/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần xã Quỳnh Xá Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
13/08/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần đường trần lãm Điện lực Thành phố Thái Bình
13/08/2022
từ 07:30 – 10:30
1 phần đường Phạm Huy Quang Điện lực Thành phố Thái Bình
13/08/2022
từ 07:30 – 11:00
TBA Cty FA Điện lực Huyện Tiền Hải
14/08/2022
từ 05:00 – 06:00
Các TBA khu vực Cụm CN xã Tây Sơn Điện lực Huyện Tiền Hải
14/08/2022
từ 05:00 – 10
phường lê hồng phong Điện lực Thành phố Thái Bình
14/08/2022
từ 05:00 – 12:30
TBA Araviet Điện lực Huyện Tiền Hải
14/08/2022
từ 05:30 – 10
Xã Vũ Ninh, Vũ Hội, Vũ An và Cum Công nghiệp Vũ Ninh Điện lực Huyện Kiến Xương
14/08/2022
từ 15:00 – 17:00
TBA Bao bì Hương Sen Điện lực Thành phố Thái Bìn